اللهم صل علی محمد وآل محمد و عجل فرجهم

123

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند :

در مقابل صد صلوات ، خدا صد حاجت را بر آورده کند. (هدیه خدا ص ۲۰)


رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند :

در معراج، ملکی را دیدم که هزار هزار دست دارد( یعنی یک میلیون ) و هر دستی هزار هزار انگشت دارد و هر انگشتی
هزار هزار بند دارد . آن ملک گفت : من حساب دانه های قطرات باران را می دانم که چند تا در صحرا و چند دانه در دریا می بارد. تعداد قطرات باران را از ابتدای خلقت تا حال را می دانم ، ولی حسابی است که من از محاسبه آن عاجزم . رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: چیست؟ عرض کرد: هرگاه جماعتی از امت تو با هم باشند و با هم بر تو صلوات بفرستند ، من از محاسبه ثواب صلوات عاجزم.                                    (آثار و برکات صلوات ص ۳۰)


حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند :

صلوات فرستادن شما بر من باعث روا شدن حاجت های شماست و خدا را از شما راضی می گرداند و اعمال شما را پاک وپاکیزه می کند. (داستانهای صلوات ص ۱۰ – جمال الاسبوع ص ۲۴۲)حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم)  فرمودند :

هر کس هر روز از روی شوق و محبت به من سه مرتبه صلوات بفرستد ، بر خدا لازم می شود که گناهان او را بیامرزد ، در همان روز یا همان شب. (بحار الانوار ۹۴/ ۶۹ – داستان های صوات ص ۱۲)


حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم)  فرمودند :

هر کس هر روز هزار صلوات بر من بفرستد از دنیا نخواهد رفت تا جای خود را در بهشت ببیند.
(فضیلت صلوات ص ۱۴ ، داستان های صلوات ص۱۴)


حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم)  فرمودند :

کاروانی از فرشتگان به امر پروردگار در جهان حرکت می کنند و هنگامی که به جلسه ذکر و صلوات می رسند ، به یکدیگر می گویند : فرود آییم . زمانی که پیاده می شوند ، اهل جلسه را هنگام دعا با ذکر آمین ، یاری کرده و نیز اهل جلسه را هنگام
صلوات کمک و همراهی می کنند و در پایان به یکدیگر می گویند : خوشا به حال افراد این جلسه که خدا آنان را آمرزید.
(آثار و برکات صلوات ص ۳۷)


رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند :

بر من صلوات ناقص نفرستید ، پرسیدند : صلوات ناقص کدام است ؟ رسول خدا  (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمودند : این که بگویید «اللهم صل علی محمد » این نوع صلوات را صلوات ناقص گویند. صلوات کامل چنین است : « اللهم صل علی محمد و آل محمد»   (آثار و برکات صلوات ص۱۰۰)