ارائه نذورات تخصصی بخش مشاوره نذر فرهنگی در مرکز مهارت آموزی کوثرمنطقه ۱۴

یارمحمدی--خبر-منطقه-14نذر فرهنگی در روز چهارشنبه مورخ  ۹۵/۶/۲۴  از ساعت ۱۰تا ۱۲، با همکاری اداره امور بانوان منطقه ۱۴ اقدام به برگزاری مشاوره گروهی و کلاس آموزشی با موضوع غلبه بر استرس در مرکز مهارت آموزی کوثر نمود. در کارگاه مذکور، جناب آقای یارمحمدی کارشمناس ارشد مشاوره و عضو محترم بخش مشاوره نذر فرهنگی  به تعدادی از بانوان سرپرست خانوار در قالب نذر فرهنگی مشاوره ارائه  نموده به سئوالات حاضرین پاسخ دادند .

  جناب آقای یارمحمدی بزرگوار

نذرتان قبول