ارائه نذورات تخصصی بخش مشاوره نذر فرهنگی در سرای محله شهران جنوبی-محدوده خدماتی منطقه پنج

کارگاه آموزشی مشاوره توسط جناب آقای دکتر بیجندی مشاور و عضو محترم بخش مشاوره نذر فرهنگی برگزارشد .

 ارائه نذورات تخصصی بخش مشاوره  نذر فرهنگی در سرای محله شهران جنوبی      محدوده خدماتی منطقه پنج نذر فرهنگی در روز یکشنبه مورخ ۹۵/۵/۳۱  از ساعت ۱۰تا ۱۲، با همکاری اداره رفاه و خدمات اجتماعی  منطقه ۵ اقدام به برگزاری مشاوره گروهی وکلاس آموزشی با موضوع “  خودشناسی شغلی ” در سرای محله شهران جنوبی نمود . در کارگاه مذکور، جناب آقای دکتر بیجندی مشاور و عضو محترم بخش مشاوره نذر فرهنگی به ۲۰ نفر از بانوان سرپرست خانوار در قالب نذر فرهنگی مشاوره داده و در پایان به سوالات بانوان حاضر پاسخ دادند.

جناب آقای دکتر بیجندی بزرگوار

نذرتان قبول