ارائه نذورات تخصصی بخش مشاوره نذر فرهنگی در دفتر پهنه شرق نذر فرهنگی واقع در ساختمان شماره ۲ سرای محله لشکر شرقی

 ارائه نذورات تخصصی بخش مشاوره  نذر فرهنگی در دفتر پهنه شرق نذر فرهنگی      واقع در ساختمان شماره 2 سرای محله لشکر شرقی مشاوره فردی توسط سرکار خانم کیوانپور کارشناس ارشد مشاوره و روانشناسی و عضو محترم بخش مشاوره نذر فرهنگی انجام شد .

    نذر فرهنگی از تاریخ ۹۵/۷/۱ در روزهای یکشنبه به طور مستمر اقدام به برگزاری مشاوره فردی در دفتر پهنه شرق ساختمان شماره ۲سرای محله لشکر شرقی منطقه ۸ نمود .  سرکار خانم کیوانپور کارشناس ارشد مشاوره و روانشناسی و عضو محترم بخش مشاوره نذر فرهنگی هر هفته به تعدادی از بانوان سرپرست خانوار جهت رفع مشکلات ایشان در قالب نذر فرهنگی مشاوره فردی ارائه می نمایند .

 سرکار خانم کیوانپور بزرگوار

                                       نذرتان قبول