ارائه نذورات تخصصی بخش مشاوره نذر فرهنگی در دفتر پهنه شرق نذر فرهنگی واقع در ساختمان شماره ۲ سرای محله لشکر شرقی

    ارائه نذورات تخصصی بخش مشاوره  نذر فرهنگی در  دفتر پهنه شرق نذر فرهنگی واقع در ساختمان شماره 2 سرای محله لشکر شرقی    مشاوره فردی توسط سرکار خانم دلاوری کارشناس ارشد روانشناسی کودک و نوجوان و عضو محترم بخش مشاوره نذر فرهنگی انجام شد .

      نذر فرهنگی از تاریخ ۹۵/۷/۱ در روزهای دوشنبه اقدام به برگزار مشاوره فردی کودک و نوجوان در دفتر پهنه شرق نذر فرهنگی واقع در ساختمان شماره ۲ سرای محله لشکر شرقی منطقه  ۸ نموده است.  سرکار خانم دلاوری کارشناس ارشد روانشناسی کودک و نوجوان و عضو محترم بخش مشاوره نذر فرهنگی هر هفته به تعدادی از فرزندان بانوان سرپرست خانوار جهت رفع مشکلات ایشان، در قالب نذر فرهنگی مشاوره فردی ارائه می نمایند .

 سرکار خانم دلاوری بزرگوار

                                       نذرتان قبول