ارائه نذورات تخصصی بخش مشاوره نذر فرهنگی در سرای محله سرآسیاب در محدوده خدماتی منطقه ۹

ارائه نذورات تخصصی بخش مشاوره  نذر فرهنگی در سرای محله سرآسیاب در محدوده خدماتی منطقه 9کارگاه حقوقی توسط جناب آقای حسینی گل افشانی و عضو محترم بخش حقوقی نذر فرهنگی برگزارشد.

نذر فرهنگی در روز دوشنبه مورخ ۹۵/۸/۴ ازساعت ۱۰تا ۱۲، با همکاری اداره امور بانوان منطقه ۹ اقدام به برگزاری کارگاه  حقوقی با موضوع “  حقوق خانواده  “در سرای محله سرآسیاب  نمود . در کارگاه مذکور، تعداد ۱۵ نفر از بانوان سرپرست خانوار شرکت نمودند جناب آقای حسینی گل افشانی کارشناس حقوقی و عضو محترم نذر فرهنگی در پایان به سوالات مدعوین محترم پاسخ دادند.

 جناب آقای حسینی گل افشانی بزرگوار

نذرتان قبول