ارائه نذورات تخصصی بخش مشاوره نذر فرهنگی در ساختمان معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه۶

کارگاه آموزشی مشاوره توسط سرکار خانم آئینه چی کارشناس ارشد مشاوره و روانشناسی و عضو محترم نذر فرهنگی برگزارشد .کارگاه آموزشی مشاوره توسط سرکار خانم آئینه چی کارشناس ارشد مشاوره و روانشناسی و عضو محترم نذر فرهنگی برگزارشد .

نظر به درخواست اداره امور بانوان منطقه ۶، نذر فرهنگی در روز دوشنبه مورخ  ۹۵/۴/۱۴ از ساعت ۱۰تا ۱۲، با همکاری اداره مذکور اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی مشاوره با موضوع  ” نقش زن در خانواده “در ساختمان معاونت اجتماعی و فرهنگی نمود .

لازم به ذکر است که این کارگاه دوشنبه‌های اول هر ماه برگزار میشود لذا از شهروندان منطقه ۶ دعوت میشود در صورت تمایل در این کارگاه شرکت نمایند. در کارگاه مذکور، سرکار خانم آئینه چی عضو همواره فعال نذر فرهنگی به تعدادی از بانوان سرپرست خانوار در قالب نذر فرهنگی مشاوره روانشناسی ارائه داده  و در پایان به سوالات بانوان حاضر پاسخ دادند.

                                                                                           سرکار خانم آئینه چی بزرگوار

                                                                                                                                                 نذرشان قبول حق