ارائه نذورات تخصصی بخش مشاوره نذر فرهنگی در سرای محله سلسبیل شمالی(محدوده خدماتی منطقه۱۰)

محمد-قاسملو-200.120کارگاه آموزشی مشاوره توسط سرکار خانم ناصر محمد قاسملو کارشناس ارشد مشاوره و عضو محترم بخش مشاوره نذر فرهنگی برگزارشد .

نذر فرهنگی در روز دوشنبه مورخ ۹۵/۲/۲۷ ازساعت ۱۰تا ۱۲، با همکاری اداره امور بانوان منطقه ۱۰ اقدام به برگزاری مشاوره گروهی وکلاس آموزشی با موضوع “  ارتباط موثر ” در سرای محله سلسبیل شمالی نمود . در کارگاه مذکور، سرکار خانم ناصر محمد قاسملو کارشناس ارشد مشاوره و عضو محترم بخش مشاوره نذر فرهنگی به ۲۰ نفر از بانوان سرپرست خانوار در قالب نذر فرهنگی مشاوره داده  و در پایان به سوالات بانوان حاضر پاسخ دادند.

سرکارخانم محمد قاسملو بزرگوار

نذرشان قبول حق