ارائه نذورات تخصصی بخش حقوقی نذر فرهنگی در فرهنگسرای امید در محدوده خدماتی منطقه۱۳

بخش حقوقی نذر فرهنگی- سرکار خانم زکیان- فرهنگسرای امید - منطقه 13کارگاه آموزشی حقوقی توسط سرکار خانم زکیان کارشناس حقوقی و عضو محترم نذر فرهنگی برگزارشد .

نذر فرهنگی در روز  شنبه مورخ ۹۵/۲/۴ ساعت ۱۰تا ۱۲، با همکاری کانون بانوان منطقه ۱۳ اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی حقوقی با موضوع “  حقوق زن در خانواده ”  در فرهنگسرای امید نمود .

لازم به ذکر است که این کارگاه شنبه‌های اول هر ماه برگزار میشود لذا از شهروندان منطقه ۱۳دعوت میشود در صورت تمایل دراین کارگاه شرکت نمایند. در کارگاه مذکور، سرکار خانم زکیان کارشناس حقوقی و عضو محترم بخش حقوقی نذر فرهنگی به تعدادی از بانوان سرپرست خانوار در قالب نذر فرهنگی مشاوره حقوقیارائه کردند  و در پایان به سوالات بانوان حاضر پاسخ دادند.

                                                                                          سرکار خانم زکیان  بزرگوار

                                                                                                               نذتان قبول حق