ارائه مستمر نذورات تخصصی بخش مشاوره نذر فرهنگی در سرای محله هفت حوض منطقه ۸

کارگاه آموزشی مشاوره توسط سرکار خانم جعفری  مشاور و عضو محترم بخش مشاوره نذر فرهنگی برگزارشد کارگاه آموزشی مشاوره توسط سرکار خانم جعفری مشاور و عضو محترم بخش مشاوره نذر فرهنگی برگزارشد.

به گزارش بخش مشاوره نذر فرهنگی، کارگاه مشاوره، هر هفته دوشنبه ها از ساعت ۱۰تا ۱۲و با همکاری اداره امور بانوان منطقه ۸ در سرای محله هفت حوض  در قالب نذر فرهنگی برگزار می شود.

کارگاه  آموزشی مشاوره با موضوعات آیین همسرداری و نقش محوری زن در ساده زیستن خانواده، نقش تبلیغات مختلف در تحکیم بنیان خانواده و برقراری ارتباط موثر در خانواده توسط سرکار خانم جعفری، مشاور و نیکوکارمحترم بخش مشاوره برای ۳۵ نفر از بانوان سرپرست خانوار برگزار گردید و در پایان به سوالات بانوان حاضر پاسخ داده شد.

   سر کار خانم جعفری بزرگوار

نذرتان قبول