حضور نیکوکاران محترم نذر فرهنگی در شبکه سراسری قرآن سیمای جمهوری اسلامی ایران- برنامه اهالی بهشت ( آشنایان ره عشق)
مصاحبه مسئولین محترم امام زاده صالح(س) میدان تجریش
مصادف با ۵ رمضان  ۱۴۳۶-  ۱  تیرماه ۱۳۹۴
حجت السلام و المسلمین جناب آقای گواهی- تولیت محترم آستان مبارکه امام زاده صالح(س) و عضو محترم نذر فرهنگی
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
مصاحبه مسئولین محترم امام زاده صالح(س) میدان تجریش
مصادف با ۱۰ رمضان  ۱۴۳۶-  ۶ تیرماه ۱۳۹۴
سرکار خانم جمالی – مسئول مرکز مشاوره  آستان مبارکه امام زاده صالح(س) و عضو محترم نذر فرهنگی
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
مصاحبه مدیر محترم اجرایی نذر فرهنگی 
مصادف با ۴ رمضان  ۱۴۳۶- ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴
 سرکار خانم مهندس عقلایی – مدیر محترم اجرایی نذر فرهنگی
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
مصاحبه مدیران محلّات
مصادف با ۲۷ رمضان  ۱۴۳۶-  ۲۳  تیرماه ۱۳۹۴
سرکار خانم باجلان – مدیر محترم سرای محله لشگر شرقی وعضو محترم نذر فرهنگی
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
مصاحبه نیکوکار محترم بخش آموزش
مصادف با ۲۵ رمضان  ۱۴۳۶- ۲۱  تیرماه ۱۳۹۴
سرکار خانم شیری – مدرس و عضو محترم نذر فرهنگی
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
مصاحبه نیکوکار بخش آموزش
مصادف با ۱۳ رمضان  ۱۴۳۶-  ۹ تیرماه ۱۳۹۴
جناب آقای مولایی – مدرس و عضو محترم نذر فرهنگی
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
مصاحبه نیکوکار بخش آموزش
مصادف با ۹ رمضان  ۱۴۳۶-  ۵ تیرماه ۱۳۹۴
سرکار خانم بنایی – مدرس و عضو محترم نذر فرهنگی
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
مصاحبه نیکوکار بخش آموزش
مصادف با  ۲۴ رمضان  ۱۴۳۶- ۲۰  تیرماه ۱۳۹۴
جناب آقای مقدم – مدرس و عضو محترم نذر فرهنگی
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
مصاحبه نیکوکار بخش پزشکی
مصادف با ۳۰ رمضان  ۱۴۳۶- ۲۶  تیرماه ۱۳۹۴
جناب آقای دکتر کبیری – پزشک  و عضو محترم نذر فرهنگی
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
مصاحبه نیکوکار بخش پزشکی
مصادف با ۲۹ رمضان  ۱۴۳۶- ۲۵ تیرماه ۱۳۹۴
سرکار خانم دکتر زارعی –  پزشک و عضو محترم نذر فرهنگی
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
مصاحبه نیکوکار بخش پزشکی
مصادف با ۱۴ رمضان  ۱۴۳۶-  ۱۰ تیرماه ۱۳۹۴
جناب آقای دکتر حاتم آبادی-داندانپزشک و عضو محترم نذر فرهنگی
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
مصاحبه نیکوکار بخش مشاوره
مصادف با ۸ رمضان  ۱۴۳۶- ۴ تیرماه ۱۳۹۴
سرکار خانم  زند – مشاور و عضو محترم نذر فرهنگی
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
مصاحبه نیکوکار بخش مشاوره
مصادف با ۷ رمضان  ۱۴۳۶- ۳ تیرماه ۱۳۹۴
سرکار خانم دکتر هادی تبار- مشاور و عضو محترم نذر فرهنگی
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
مصاحبه نیکوکار بخش مشاوره
مصادف با ۲۲ رمضان  ۱۴۳۶-  ۱۸ تیرماه ۱۳۹۴
سرکار خانم  کیوانپور – مشاور و عضو محترم نذر فرهنگی
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
مصاحبه نیکوکار بخش حقوقی
مصادف با ۱۹ رمضان  ۱۴۳۶- ۱۵ تیرماه ۱۳۹۴
جناب آقای بخشی – وکیل دادگستری و عضو محترم نذر فرهنگی
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
مصاحبه بخش دیگر تخصص ها
مصادف با ۱ شوال  ۱۴۳۶- ۲۷ تیرماه ۱۳۹۴
جناب آقای عباسعلی نژاد – نقاش و عضو محترم نذر فرهنگی
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

مصاحبه نیکوکار بخش دیگر تخصص ها
مصادف با ۱۷ رمضان  ۱۴۳۶- ۱۳ تیرماه ۱۳۹۴
سرکار خانم بهزادپور – مدرس هنری  و عضو محترم نذر فرهنگی